Rabobank

Illustraties en leesplaat voor het leden- en personeelsblad van Rabobank Utrecht.

In opdracht van Schrijf-Schrijf.