Stichting VierTaal

Concept en vormgeving schoolgidsen Stichting VierTaal.

Stichting VierTaal is een instelling die onderwijs biedt aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en deze leerlingen in het regulier onderwijs ondersteunt.