LOB lesboeken

25-01-2023

“Als je later succesvol wilt werken dan is het belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt en iets dat goed bij je past. Daarom ga je tijdens de lessen van Succesvol Werken onderzoeken wat je leuk vindt en waar je goed, maar ook niet zo goed in bent.”

Zo begint het eerste werkboek van Orions Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

In deze eerste 2 werkboeken (en docentenhandleiding) komen de onderwerpen kennismaking, mijn waarden, kwaliteiten, succesvaardigheden, mijn netwerk en mijn doelen aan bod.

Heerlijk om te maken en te illustreren!

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 scholen bieden zij onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen (van 4 tot 20 jaar) met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.