Team logo’s

12 juli 2023

Het samenwerkingsverband van de Utrechtse (speciale) basisscholen barst van de expertises. Kennis die ze gebruiken om ieder kind in de stad een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Die kennis is gebundeld in speciale teams. Zo is er bijvoorbeeld een team voor kinderen die hulp nodig hebben vóór ze naar school gaan, of een team dat er voor zorgt dat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt. Maar ook een team dat haar expertise samen met Taalschool Utrecht inzet voor kinderen die vanuit een ander land naar Utrecht zijn gekomen, daarom heeft dat logo óók de kleur van de participerende school in zich.

Om te begrijpen welk team wat doet is er visuele herkenning nodig. Als maker ben ik heel trots op hoe het gelukt is om ze allemaal een eigen gezicht te geven in 1 zelfde Samenwerkingsverband Utrecht PO -huisstijl met de drie vinkjes als uitgangspunt. En ook trots op het werk dat al die teams verrichten.