Infographic Geldgappie

01-06-2022

Sinds 2019 stelt het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam – Diemen middelen beschikbaar voor innovatieve projecten op scholen:
• maatwerkprojecten om leerlingen op school te houden
• of om kansengelijkheid te bevorderen.

Inmiddels zijn er zo’n 50 projecten in ontwikkeling dan wel ontwikkeld. Het SWV is trots op deze mijlpaal en wil al die ervaringen delen met collega’s tijdens het Innovatiefestival.
Het Innovatiefestival vindt plaats op 29 september 2022 en is voor iedereen van de Amsterdamse scholen en partners die met ze samenwerken.
Het doel van het Innovatiefestival is dat expertise en ervaringen gedeeld worden binnen het netwerk van scholen, zodat ook de collega’s hiervan kunnen profiteren.

Voor een paar van die projecten ben ik de creatief, de vormgever. Zo ook voor deze ’Geld Gappie’. Op het Innovatiefestival mogen alle projecten een grote infographic tonen in een voorbedacht format (zodat iedereen meteen weet waar welke info op iedere poster staat). Super handig!
Voor zulke nuttige zaken doe ik altijd extra mijn best. Blij met deze poster!

Meer info over dit project: you4youth.nl