SO en VSO gidsen 2021-2022

13-08-2021

Volgende week beginnen ze weer. De leraren in Amsterdam: vergaderen, lokalen inrichten, voorbereiden. In die week zorg ik er voor dat de nieuwe schoolgidsen in dozen aankomen bij de scholen van Orion, zodat ze die, de week erna, op de 1e schooldag kunnen uitdelen. Voor de zomervakantie heeft Mieke Hermsen met alle schooldirecteuren de inhoud gemaakt, en ik ze vormgegeven, zodat ze weer passen bij de tijd, de doelgroep en de inhoud van komend schooljaar. Trots op en blij met deze speciale opdrachtgever!

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 scholen bieden zij onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen (van 4 tot 20 jaar) met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.