SO en VSO gidsen 2022-2023

25-08-2022

Up-to-date en up-gefrist!

Deze week zijn ze alweer druk aan het vergaderen, lokalen inrichten, voorbereiden of zelfs brandschade aan het opruimen: de scholen van Amsterdam.
Dat is ook de week dat ik zorg dat de nieuwe schoolgidsen van Orion Speciaal in onderwijs gedrukt worden. Voor de zomervakantie herschreven de schooldirecteuren de inhoud, werden er nieuwe foto’s geschoten en gaf ik vorm aan het geheel zodat ze weer up-to-date en up-gefrist het nieuwe schooljaar in gaan!
Ik ben weer trots!

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 scholen bieden zij onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen (van 4 tot 20 jaar) met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.
https://www.orion.nl/