Lesmethode

“Als je later succesvol wilt werken dan is het belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt en iets dat goed bij je past.” Zo beginnen de werkboeken van Orions Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

En ik vind het dus leuk om deze werkboeken van de Orion lesmethode vorm te geven en te illustreren! Naast de werkboeken voor de vso-leerlingen is er ook voor ieder werkboek een docentenhandleiding en een algemeen theoretisch kader.

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam op 9 scholen, aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen.

Jaar
Categorie
Tags
dtp, drukwerk